Lešení na stavbu si můžete pronajmout


Chystáte se k výstavbě či rekonstrukci rodinného domu a půjde o patrovou stavbu, například o dvougenerační objekt? Dvougenerační bydlení je v mnoha směrech výhodné, a pokud se tu lidé dokážou shodnout na základních věcech ohledně údržby a provozu domu, pak je to jedno z nejlepších řešení s ohledem na provozní náklady, časovou náročnost a stres. Stavební práce u dvougeneračních domů zpravidla vyžadují přítomnost lešení. Bez něho nelze například obkládat fasádu izolační minerální vatou, teoreticky byste to mohli provádět ze žebříku, ale to by bylo natolik namáhavé a pracné a také nebezpečné, že byste od práce brzy upustili. Lešení naopak zajišťuje při práci maximální bezpečnost a s vhodnými pracovními pomůckami, jako jsou rukavice a bezpečnostní přilba nebo ochranné brýle, pak půjde o zcela bezpečnou pracovní činnost.

práce na lešení

Jestliže si chcete opatřit lešení z Ostravy, můžete jej samozřejmě koupit, ale pro jednorázovou stavební akci to nemá význam vzhledem k jeho vysoké pořizovací ceně. Výhodnější je lešení pronajmout a případně jej nechat i postavit. Ceny pronájmů lešení si snadno zjistíte v dostupném ceníku a také si jednoduše propočítáte, do jaké míry je pro vás výhodné provádět stavební práce svépomocí, anebo se stavební firmou.

lešení na domě

Jestliže jste nikdy lešení nestavěli, pak zvažte jeho montáž odborníky, kteří jej pronajímají, je zde totiž ve hře několik důležitých věcí, na které se nesmí zapomenout.

Stabilní podloží – naprostý základ je postavit lešení na rovném a pevném terénu. Mohou se k tomu využít betonové dlaždice, cihly nebo kamenné obklady, lešení nesmí stát na podmáčené či písčité půdě a podobných nestabilních terénech. Všechny trubky se musí pevně opírat o zem a lešení se nesmí kývat.

Kotvení lešení do zdiva – každé lešení kromě pojízdného lešení na kolečkách se musí ukotvit do stavební konstrukce, tím se zajistí jeho stabilita a zamezí se jeho zřícení, což by mohlo mít fatální následky pro stavební dělníky.